من جنــازه ی خود را بر دوشــــــ داشتم

و خستـه و نـومیــد

گورستــانــــی می جُستـــــم ....


- حضرت شاملـــو -


+ مصداق ِ من ِ این شعر ِ شاملو ! :|

+ پیشنهاد میکنم ؛ آهنگ ِ هوای ِ گریه از همایون 

http://delvareh.blogfa.com/post-233.aspx "

+ به قول ِ مسیحآ : هـیــــــچ !

فهمیدَم که زندگی یا توی ِ هیچ جریان داره یا هنـوز ..


کجاست جای ِ تو در جمله ی زمان

               که هنــ...ــــوز ، که پیشَند ، که هم اَکنون ، که بعدازین

و با چه قید بگویم کـه »دوستَــت دارم«

                            که تا ابــد ، که همیشـه ، که جـاودان ، که هنـــ...ــــوز ..


+ دوازدهم خرداد ۱۳۹۲ ... نــآزی